Současnost

V kostele na  Kozlově  bývá  bohoslužba 2x ročně. Většinou se zde sjíždí farníci z Velkého Újezda, Tršic a Doloplaz a farníci z Německa. V  kaplích na Daskabátě,  ve Výklekách  i Staměřicích  jsou  slouženy  mše sv. 1 - 2x ročně. Ve farnosti se koná každoročně farní den, farníci se účastní různých poutí, např. na Hostýn, ke sv. Anně a od roku 2000 je každoročně pořádána Tříkrálová sbírká pro Českou katolickou charitu. Ve farnosti funguje teprve od roku 2003 ekonomická farní rada.

Od července 2004 probíhala na kostele sv. Jakuba oprava střechy. Ke generální opravě nás přinutilo rozsáhlé poškození krovů červotočem. Krov hrozil zřícením. Oprava stála skoro 3 miliony Kč a byla dokončena v roce 2008.

Po opravě střechy proběhla od září 2008 generální oprava varhan za 530.000,- Kč. Ve farnosti byli pořízeny dva nové zvony - sv. Jakub a Panna Maria Nanebevzatá. Dále byly tyto zvony napojeny na elektromagnet spolu s historickým zvonem Panna Maria a starým umíráčkem (vše v letech 2009-2011). Nový Zvon sv. Jakub požehnal světící biskup Mons. Josef Hrdlička a zvon Panna Maria Nanebevzatá žehnal generální vikář P. Josef Nuzík.

V roce 2012 byla opravena střecha na farní budově a pokryta eternitem. Potom následovala oprava malých střech kostela nad zákristií a kryptou.

V roce 2016 byla opravena věž kostela. Oprava stálá přes 500 tisíc Kč a provedl  ji pan Malíček z Doloplaz. Kříž s makovicí restauroval umělecký kovář pan Běhal. Mezi hlavními sponzory patřil Olomoucký kraj a Městys Velký Újezd.