Kontakty

Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce
P. Mgr. František Foltýn
Náměstí 43, 783 55 VELKÝ ÚJEZD   

č. bank.úč.: 1800865349/0800

IČO: 48427641    

Jáhen Duchovní správce Varhaník

Mgr. Pavel Zdařil

Jáhen

783 56 Doloplazy 85
tel.: 724 958 957
zdaril.p@seznam.cz

Mgr. František Foltýn

Farář

783 56 Doloplazy 15
tel.: 585 356 270, 737 752 326
franfol@tiscali.cz

BcA. František Tomek, DiS.

Varhaník

783 55 Velký Újezd 33
tel.: 731 573 533
f.tomek@seznam.cz

Obracejte se na něj v době dovolené kněze, tj. o letních prázdninách Hlaste mu všechny pohřby, svatby, křty, zpovědi (do domu pro nemocné), biřmování, přijímání, náboženství, bohoslužby, připomínky, dary aj. Více informací a životopis níže
 

Jana Maráčková

Lektor

Daskabát


tel.: 585358 314

Eva Tomková

Správce

Velký Újezd
eva.tomkov@email.cz

tel.: 607 118 795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

účetní, lektorka kostelnice, správce fary    

FRANTIŠEK TOMEK  varhaník, sbormistr, správce webu


Vyučuje hru na klavír, varhany, zpěv a pěvecký sbor

Pochází z městyse Velký Újezd u Olomouce. Narodil se roku 1987. S hrou na varhany začal na ZUŠ Žerotín v Olomouci u Vladimíra Sobotky. V roce 2005 se zúčastnil soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na varhany Organum regium v Pardubicích. V roce 2007 nastoupil na Konzervatoř Evangelické Akademie v Olomouci, kde studoval varhany u Heleny Vodičkové, Petra Rajnohy a  Tomáše Thona. Na konzervatoři studoval také zpěv u Vítězslava Šlahaře. V roce 2010 se zúčastnil Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě a Pěvecké soutěže Olomouc 2010. V letech 2013-2016 pedagogicky působil na ZUŠ Potštát, kde vyučoval sólový zpěv a vedl dětské a mládežnické pěvecké sbory.V letech 2014-2019 studoval na Katedře sólového zpěvu Umělecké fakulty Ostravské univerzity ve třídě Zlatice Berkyové, Ľubice Divulitové, Alexandra Vovka. V letech 2016-2020 pracoval jako člen operního souboru Slezského divadla v Opavě. V současnosti vyučuje sólový zpěv, hru na klavír a varhany na ZUŠ Fantazie Olomouc a ZUŠ Žerotín Olomouc.  Od dětství se věnuje sborovému zpěvu ve smíšeném chrámovém sboru Chorus Marianus, který spolupracuje se Svatocecilským sborem a orchestrem z Olomouce. František Tomek příležitostně účinkuje na varhanních koncertech nebo koncertech duchovní hudby na olomoucku. Podobné koncerty také pořádá, organizuje a propaguje. Od roku 2007 zastává službu varhaníka v kostele sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě až do současnoti.