O farnosti

Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce spadá pod olomoucký děkanát/olomouckou arcidiecézi. Hlavním centrem veškerého dění ve farnosti je farní  kostel  sv. Jakuba St. nacházející se v městysi Velký Újezd.  Městys leží 16 km na východ od historického města Olomouc a 17 km severně  od  Přerova. Rozkládá  se  na  úpatí  Oderských  vrchů - 6 kilometrů severovýchodně pramení  řeka  Odra.  Od  20. 4. 2007  je  Velký  Ujezd ustanoven městysem. Kostel sv. Jakuba Staršího leží v centru městyse. V tomto chrámu se konají především bohoslužby, pobožnosti, poutě, adorace, koncerty duchovní hudby, setkání mládeže a další jiné kulturní, společenské či duchovní aktivity.

Kostel sv. Jakuba St.Stavba kostela sv. Jakuba St. začala roku 1749. Byla dokončena v roce 1751, stavebníkem byl František Karel Podstatský z Prusinovic. Kostel byl posvěcen v neděli po svátku Nanebevzetí P. Marie roku 1751. Svěcení provedl olomoucký světící biskup Leopold Antonín Podstatský z Prusinovic. Kostel je postaven ve slohu pozdního baroka se třemi oltáři, oratoriem a věží. Nad vchodem je znak patronů a stavebníků kostela Podstatských z Prusinovic nesený lvy. V roce 1832 byla  pod hlavním  oltářem vybudována   rodinná  hrobka   Podstatských -  Lichtensteinů. Kříž  u jižní  strany kostela  pochází z roku 1787 a je  chráněnou  památkou.  Pod kostelem  se  nachází   krypta s ostatky 22 potomků rodů Podstatských - Lichtensteinů.

Ve  farnosti  se  nachází i  řada  kaplí  a filialní kostel sv. Josefa na Kozlově.

K farnosti kromě  městyse Velký Újezd patří také obce  Daskabát, Výkleky, Kozlov a Staměřice. Na Daskabátě stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, ve Výklekách kaple sv.Antonína Paduánského, ve Staměřicích kaple Panny Marie Bolestné a na Kozlově se nachází  filiální  kostel  sv.  Josefa, který  opravil dnes již zemřelý P. Jaroslav Machač. Tento kněz působil v naší farnosti od roku 1989 do roku 2002. V letech 2003-2013 působil v  naší  farnosti a ve farnostech Doloplazy a Tršice  P. František Pěnčík. V současnosti od 25. července 2013 je důchovním správcem naší farnosti P. František Foltýn. Najdete ho na faře v Doloplazích,  viz. kontakty  v menu.