Chrámový sbor Chorus Marianusadresa: Náměstí 43, 783 55 Velký Újezd

sbormistr: František Tomek

varhany: Jiřina Navrátilová, Martin Kordas (zást.)

Kdy zkoušíme?

Od září do června zkoušíme každou neděli od 18,00 - 19,45 hod. v klubovně městyse ve Velkém Újezdě (přes zimu) nebo v kostele sv. Jakuba, akorát v lednu a únoru jsou vždy "sborové prázdniny". V červenci a srpnu zkoušíme dle domluvy v kostele (O prázdninách totiž slavíme patrocinium kostela k 25.7., pouť k 15.8. a posvěcení kostela k 22.8.)

Konkurzy nových členů souboru

Napište varhaníkovi a sbormistrovi BcA. Františku Tomkovi, DiS. na e-mail: f.tomek@seznam.cz nebo se přihlašujte v kostele po nedělních bohoslužbách, které začínají vždy v 8,00 hod. Je možné domluvit i individuální lekce sólového a sborového zpěvu, lekce hry na varhany a klavír.