Chrámový sbor Chorus Marianusadresa: Náměstí 43, 783 55 Velký Újezd

sbormistr: František Tomek

varhany: Jiřina Navrátilová, Martin Kordas (zást.)

Kdy zkoušíme? V současnosti zkoušíme jen nahodile, zpravidla před Vánocemi, Velikonocemi a o letních prázdninách před hodovou slavností sv. Jakuba, hodovou slavností P. M. Nanebevzaté a slavností výročí posvěcení kostela. Brzo plánujeme obnovit pravidelné zkoušky (každou neděli večer v klubovně městyse ve Velkém Újezdě).

Konkurzy nových členů souboru

Napište varhaníkovi a sbormistrovi Františku Tomkovi na e-mail: f.tomek@seznam.cz nebo se přihlašujte v kostele po nedělních bohoslužbách, které začínají vždy v 8,00 hod. Je možné domluvit i individuální lekce sólového a sborového zpěvu, lekce hry na varhany a klavír.