Aktuality

11.09.2021 -

Opravy a restaurování v kostele sv. Jakuba

V současnosti probíhá oprava  kamenného kříže před kostelem a restaurování vitráží kostela. Na tyto práce je celkový rozpočet kolem 2 mil. Kč. Případní dárci můžete přispívat na č. bank. účtu Řk farnosti Velký Újezd u Olomouce: 1800865349/0800. Potvrzení o_sponzorském daru  vystavíme. Srdečné Pán Bůh zaplať!

06.09.2021 -

POZOR ZMĚNA ČASU MŠE SV. 12.9.2021 v 9,45

Nedělní mše sv. 12.9.2021 se uskuteční ve Velkém Újezdě až v 9,45h! Výjmečně je bohoslužba přehozena s Tršicemi, kde bude hodová mše sv. Slavnost Narození Panny Marie v 8,00h (Tršice)

04.09.2021 -

Hodový a benefiční koncert v Tršicích - sobota 11.9.2021

Hodový a benefiční koncert na opravu střechy kostela Narození Panny Marie proběhne v sobotu 11. 9. 2021 v 17 hod. v tršickém kostele. S písničkovým recitálem vystoupí Petr Maria Lutka. Koncert pořádá Římskokatolická farnost Tršice s podporou obce Tršice.

18.07.2021 -

25.7. Slavnost sv. Jakuba St.

- se uskuteční v neděli 25.7.2021 v 8,00h v kostele ve Velkém Újezdě. V tento den je to 100 let od uložení hlavního oltářního obrazu sv. Jakuba v kostele.

23.05.2021 -

VOLBY DO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI - VELKÝ ÚJEZD

VOLBY DO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI VELKÝ ÚJEZD U OLOMOUCE proběhnou v neděli 30. května 2021 při mši sv. v kostele sv. Jakuba od 8,00hod. (8.00-9.00h). Členové se volí na 4 roky. 

Zvoleni:

Eva Tomková

Jana Maráčková

Ladislav Hrabák

Marie Oklešťková

Stanovy ekonomické rady farnosti

17.01.2021 -

Tříkrálová sbírka 2021 - výsledky

Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce - výsledky

 

VELKÝ ÚJEZD  16.009,- Kč

DASKABÁT       11.681,- Kč

VÝKLEKY            5.606,- Kč

CELKEM            33.300,- Kč

 

08.01.2021 -

Mše svaté - účast věřících 10% kapacity kostela

Bohoslužeb se může účastnit 10 % kapacity kostela. Všichni, co se chcete účastnit, zapisujte se do seznamu během bohoslužeb v předsíni kostela (čtvrtek, neděle) nebo se nám jakkoliv ozvěte. Aktuální pořad bohoslužeb najdete v sekci bohoslužby. Byla aktualizována sekce články.

08.01.2021 -

Online Vánoční koncert Velký Újezd - pátek 8.1.2021 v 17.15h

Záznam premiéry "Vánočního koncertu" - 29. 12. 2019 v 16h v kostele sv. Jakuba St. ve Velkém Újezdě. Na programu J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej mistře!" a vánoční pastorely. Vystupuje místní chrámový sbor Chorus Marianus pod vedením sbormistra Františka Tomka, oblastní orchestr KMČ a hosté. Řídí - Ondřej Nakládal. Premiéra proběhla jako benefiční koncert na opravu vitráží místního kostela, sponzoři můžete posílat Vaše dary i nadále na číslo bankovního účtu ŘK farnosti Velký Újezd u Olomouce - 1800865349/0800 . Děkujeme za Vaši podporu.

 

12.12.2020 -

Zemřel hrabě Jiří Kryštof Podstatzky-Lichtenstein 2.12.2020

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ. Ve věku 89 let zemřel 2. prosince 2020 pan hrabě Jiří Kryštof Podstatský – Lichtenstein, syn posledního majitele zámků ve Veselíčku a v Telči. Poslední rozloučení se konalo 10. - 11.12.2020 v Eferdingu v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy. Hrabě Jiří Kryštof Podstatzky-Lichtenstein (R. I. P. 2. 12. 2020) často navštěvoval i městys Velký Újezd, kde jeho rodina nechala postavit v roce 1751 zdejší kostel sv. Jakuba St., nebo Vrchnostenský špitálek. V kryptě pod kostelem chtěl být až do nedávna i pochovaný. Naposledy byla pochovaná v této kryptě v roce 2008 hraběnka Leopoldina - článek zde 

Na fotografii na parte je hrabě Jiří-Kryštof s manželkou Lýdií.