Akce

Neděle 23. února 2020 - neděle 28. června 2020 - pravidelné nedělní zkoušky od 18,00 - 19,45 hod. v klubovně městyse ve Velkém Újezdě.

Středa 1. ledna 2020 - sobota 22. února 2020 - sborová pauza


Neděle 29. prosince 2019 Vánoční koncert v 16,00 hod. (Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční a další pastorely v provedení smíšeného chrámového sboru Chorus Marianus, sólistů, oblastního orchestru KMČ/"kdo má čas"/. Řídil: Ondřej Nakládal/ sólisté - soprán: Kateřina Brodecká, Jasna Skotáková, Ludmila Chodilová; alt: Barbora Brodecká, Eva Maňásková; tenor: Vojtěch Koubek; baryton: František Tomek. Hosté: členové SDO, MDO, MFO, Zlínské filharmonie a další amatérští a poloprofesionální zpěváci a hudebníci. Vstupné bylo věnováno na opravu vitráží kostela a vybralo se přes 14 tis. Kč.

Středa 25. prosince 2019 - Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční v 8,00 hod. mše sv. (Josef Schreier: Moravská mše vánoční v provedení Chorus Marianus a komorního orchestru z Opavy).

Neděle 18. srpna 2019 - Slavnostní hodový koncert s Českou televizí (Jan Gottwald: Propriální drahanovická mše "Svatojakubská" a další "mariánské sbory v provedení chrámového smíšeného sboru Chorus Marianus, sólistů a komorního orchestru, sólisté: Ludmila Chodilová, Jasna Skotáková - soprán, František Tomek - tenor; řídil: František Tomek, varhany: Jiřina Navrátilová)


Neděle 30. prosince 2018 - Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě v 16,00 hod. (Josef Schreier: Moravská mše vánoční a další pastorely, účinkoval Chorus Marianus, sólisté /Ludmila Chodilová, Eva Maňásková, František Tomek a komorní orchestr. Řídil: František Tomek, varhany: Martin Kordas).

Úterý 25. prosince 2018 - Slavnost Narozenní Páně, mše sv.  (Josef Schreier: Moravská mše vánoční a další pastorely, účinkoval Chorus Marianus, sólisté /Ludmila Chodilová, Eva Maňásková, František Tomek a komorní orchestr. Řídil: František Tomek, varhany: Martin Kordas).


Pátek 9. června 2017 - Slavnostní koncert v kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě v 19,00 hod. v rámci Noci kostelů (Truverská mše Petra Ebena, spirituál Siyahamba​ a skladbičky žáků ZUŠ)

Neděle 18. června 2017 - Slavnost Božího Těla a 1. sv. přijímání v kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě v 8,00 hod. (Truverská mše Petra Ebena a liturgické zpěvy)

Neděle 13. srpna 2017 - Hodový koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě v 16,00 hod.  (Truverská mše Petra Ebena, spirituál Siyahamba a varhanní koncert​)

Neděle 10. září 2017 - Hodová mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Tršicích v 8,00 hod. (Truverská mše Petra Ebena a mariánské zpěvy).


SEZNAM AKCÍ A ZKOUŠEK SBORU DO KONCE ROKU 2017:
neděle 01.10.2017/ 18:00-19:30 / Zkouška v klubovně městyse VÚ


Dále sbor zpíval na 6 nedělních bohoslužbách v řadě po sobě:
neděle 08.10.2017/ 07:30-09:30 / Zpívání na mši sv. včetně zkoušek (VÚ)
neděle 15.10.2017/ 07:30-09:30 / Zpívání na mši sv. včetně zkoušek (VÚ)
neděle 22.10.2017/ 07:30-09:30 / Zpívání na mši sv. včetně zkoušek (VÚ)
neděle 29.10.2017/ 07:30-09:30 / Zpívání na mši sv. včetně zkoušek (VÚ)
neděle 05.11.2017/ 07:30-09:30 / Zpívání na mši sv. včetně zkoušek (VÚ)
neděle 12.11.2017/ 07:30-09:30 / Zpívání na mši sv. včetně zkoušek (VÚ)


Následují zkoušky na VÁNOCE 2017
neděle 19.11.2017/ 18:00-19:30 / Zkouška v klubovně městyse VÚ
neděle 26.11.2017/ 18:00-19:30 / Zkouška v klubovně městyse VÚ
neděle 03.12.2017/ 18:00-19:30 / Zkouška v klubovně městyse VÚ
neděle 10.12.2017/ 18:00-19:30 / Zkouška v klubovně městyse VÚ
neděle 17.12.2017/ 18:00-19:30 / Zkouška v klubovně městyse VÚ
pátek 22.12.2017/ 18:00-19:30 / Generální zkouška v kostele VÚ


VÁNOCE 2017
neděle 24.12.2017/ 20:30-21:45/ Půlnoční ve Vel. Újezdě
neděle 24.12.2017/ 22:00-23:00/ Půlnoční v Tršicích
pondělí 25.12.2017/ 08:00-09:00/ Vánoční mše sv. ve Vel.Újezdě
pondělí 25.12.2017/ 17:00-18:00/ Vánoční koncert ve Vel. Újezdě

Pondělí 25. prosince 2017 - Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě v 17,00 hod. Na programu Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby: "Hej mistře." Účinkuje KPS Dvořák, Chorus Marianus a Svatocecilský orchestr Olomouc.


leden-červen 2018 (plánuje se)

Neděle 22. července 2018 - Poutní mše svatá - Slavnost sv Jakuba St.- patrona kostela ve Velkém Újezdě v 8,00 hod. Zazní Drahanovická propriální mše Svatojakubská Jana Gottwalda. Účinkuje Chorus Marianus a Svatocecilský orchestr Olomouc. Řídí Jan Gottwald.