Historie

     Chrámový sbor "Chorus Marianus" vznikl původně asi před 20 lety v Suchonicích. V roce 2003 po smrti P. Jaroslava Machače, duchovního správce farností Velký Újezd, Tršice a Doloplazy, se středisko působnosti sboru přesunulo do farnosti Tršice. Oficiální název sboru byl "Chorus Marianus Tršice." Tento sbor řídili Jan Gottwald a Jiřina Navrátilová až do roku 2015. Sbor začal pravidelně spolupracovat se Svatocecilským sborem a orchestrem Olomouc pod vedením Jana Gottwalda.

     V posledních letech se středisko působnosti přesunulo do farnosti Velký Újezd u Olomouce, kde probíhají také pravidelné zkoušky. Od roku 2015 sbor řídí sbormistr František Tomek a zást. Jiřina Navrátilová. Od tohoto roku též přibyla řada nových členů a název sboru se změnil na "Chorus Marianus."