Opravy

 

Na  Kozlově  se  nachází  filiální  kostel  sv.  Josefa, který  nechal opravit dnes již zemřelý   P. Jaroslav Machač, který působil v naší farnosti v letech 1990-2002. V současnosti (2022 a dále) je nutná oprava věže a střechy kostela.

Byla  také  opravena  kaple na  Daskabátě.  V roce 2009 byla opravena střecha za cca 400.000,- Kč. Náklady hradili občané Daskabátu a Obec Daskabát. Kapličku a její údržbu má na starosti paní  Jana  Maráčková z  Daskabátu.

Veškeré opravy kostela sv. Jakuba St. a fary ve Velkém Újezdě řídí paní Eva Tomková z Velkého Újezda. Od července 2004 probíhala na kostele sv. Jakuba St. oprava střechy. Ke generální opravě nás přinutilo rozsáhlé poškození krovů červotočem. Krov hrozil zřícením. Opravovala  firma  Juráň  s.r.o. ze Vsetína (tesaři) a firma Stavitelství střechy Hranice, s.r.o (pokrývači). Odkaz na stránky firem: Juráň s.r.o.  (tesaři) a  Stavitelství střechy Hranice, s.r.o. (pokrývači). Oprava  stála  skoro  3.000.000,- Kč a byla dokončena v roce 2008. Na opravu  přispěli z největší části lidé, přispívající do sbírek v kostele. Na opravu také větší obnos přispěl Městys Velký Újezd a Olomoucký kraj. Všem dárcům upřímně děkujeme, jinak by oprava nebyla možná. Velké díky patří také  podnikatelům, kteří přispěli, Ministerstvu kultury a Arcibiskupství Olomouckému a všem, kteří jakkoliv na opravu přispěli.

Po opravě střechy probíhala od září 2008 generální oprava varhan. Oprava byla dokončena v červnu 2009,stála něco přes 530.000,- Kč. Nástroj opravovala firma Ivo Roháče Organ-Service  z Olomouce. Odkaz na stránky firmy: Organ-Service. Na opravu přispěl hlavně Městys Velký Újezd, kterému patří velký dík a hlavně také  lidé přispívající do sbírek v kostele.

Na kostele sv. Jakuba St. v Velkém Újezdě došlo dále k rekonstrukci zvonů a věže (od r. 2009). Všechny zvony byly v nedobrém stavu kvůli špatnému elektrickému zapojení a zavěšení. Zvon z bílé slitiny, který zvonil do prosince 2009 (asi 60 let), měl v sobě díry velikosti pěsti v místě, kam dopadalo srdce zvonu. Proto se odstavil a nyní slouží k bití hodin - kažou čtvrt hodinu. Velký železný zvon byl použit na bití celých hodin.

Od roku 2009 byly pořízeny dva nové zvony - Svatý Jakub a P. M. Nanebevzatá. Nejprve byl odlit zvon sv. Jakub (31. července 2009)  Ten zvoní místo zvonu z bílé slitiny. Na věži se nachází starý gotický zvon, který byl napojen spolu s novými zvony na elektromagnet. Z důvodu špatného elektrického zapojení se používal minimálně. Projekt na rekonstrukci zvonů a věže měla na starosti zvonářská firma Tomášková - Dytrychová, s.r.o. z Brodku u Přerova. Napojení a zavěšení zvonu sv. Jakub proběhlo v prosinci 2009. Odkaz na stránky firmy: Tomášková-Dytrychová, s.r.o - http://www.zvony-tomaskova.cz/

V roce 2016 byl restaurován kříž s makovicí kostela a opravena lucerna na věži kostela. Restaurování kříže a makovice provedl umělecký kovář pan Běhal z Olomouce a opravu lucerny měl na starosti pan Malíček z Doloplaz.

Dále proběhla oprava portálu kostela - nad hlavním vchodem do kostela, oprava starého hodinnového stroje, restaurování vitráží kostela (zatím byly zrestaurovány 3 vitráže z celkového počtu), oprava střechy kostela nad zákristií a kryptou, oprava střechy kostela na faře, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před kostelem a v září 2022 bylo dokončeno restaurování kamenného kříže před kostelem, do kterého byly vloženy pro další generace dokumenty ze současnosti. Restaurování soch a portálu kostela provedl akademický sochař Jiří Finger z Olomouce. Všechny opravy kostela a restaurování má na starosti od roku 2004 paní Eva Tomková z Velkého Újezda - Pán Bůh ji to zaplať.