Aktuality

26.01.2020 -

Tříkrálová sbírka 2020 - poděkování

Vážení spoluobčané,

nový rok jsme společně začali dobrým skutkem. Dne 5. ledna 2020 u nás v městysi probíhala Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků navštívili vaše domovy, aby vám požehnali do nového roku a požádali vás o příspěvek pro ubohé a lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka se letos v Olomouckém regionu konala již po dvacáté první. I díky Vaší podpoře se podařilo v našem městysi vykoledovat celkem 32.028,- Kč.

Charita Olomouc děkuje všem dárcům za Vaši štědrost a důvěru.

Váš dar do Tříkrálové sbírky bude v roce 2020 věnován na:

•             podporu a rozvoj domácí hospicové péče, 

•             úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova, 

•             rozšíření a opravy hygienického zázemí pro lidi bez domova.

27.10.2019 -

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT Velký Újezd - ST 11.12.2019 v 17.00h

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sboru ZŠ Velký Újezd a žáků ZUŠ Žerotín Olomouc-Velký Újezd se koná ve středu 11. prosince 2019 v 17.00h v kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě. Na programu je již tradiční repertoár. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na opravu vitráží kostela.

27.10.2019 -

VÁNOČNÍ KONCERT Velký Újezd - NE 29.12.2019 v 16.00h

Římskokatolická farnost Velký Újezd, Družstvo Velký Újezd a Městys Velký Újezd Vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ KONCERT/ Českou mši vánoční "Hej mistře" v neděli 29. prosince 2019 v 16.00h ve farním kostele sv. Jakuba ve Vekém Újezdě. Vystoupí místní chrámový sbor Chorus Marianus a komorní orchestr. Na programu jsou dále vánoční koledy a pastorely J. J. Ryby, I. Linka, J. Steckera aj. Vstupné na koncert je dobrovolné a bude věnováno na opravu vitráží farního kostela.

19.05.2018 -

Mše svatá na Kozlově

Mše sv. na Kozlově se uskuteční v sobotu 19. května 2018 v 17,00h. Na tuto bohoslužbu vyráží hasičský autobus z Tršic v 16,00h a pojede na trase Tršice-Doloplazy-Daskabát-Velký Újezd a Kozlov. Po hodinovém obřadu pojede autobus i zpět. Celebruje P. František Foltýn.

30.01.2018 -

TKS Farnost Velký Újezd 2018

Vybralo se:

Velký Újezd:  27 930,- Kč

Daskabát:      19 949,- Kč

Výkleky:           8 610,- Kč

Farnost celk. 54 589,- Kč

Všem dobrodincům úpřímné Pán Bůh zaplať!