Vánoční bohoslužby - kostel sv. Jakuba Velký Újezd

19.12.2022 - před 9 měsíci

24.12. 20:30 h - Půlnoční mše sv.

25.12. 08:00 h - Slavnost Narození Páně

26.12. 08:00 h - Svátek sv. Štěpána - 2. svátek vánoční

27.12. 15:00 h - Vánoční zpívánky v kapli na Daskabátě, výstava betlémů

29.12. 17:00 h - Vánoční mše sv.

01.01. 08:00 h - Slavnost Matky Boží, Panny Marie

05.01. 17:00 h - Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)

08.01. 08:00 h - Svátek Křtu Páně

08.01. 17:00 h - Tříkrálový koncert "Česká mše vánoční - Hej mistře! J. J. Ryby"