Tříkrálová sbírka 2020 - poděkování

26.01.2020 - před 4 roky

Vážení spoluobčané,

nový rok jsme společně začali dobrým skutkem. Dne 5. ledna 2020 u nás v městysi probíhala Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků navštívili vaše domovy, aby vám požehnali do nového roku a požádali vás o příspěvek pro ubohé a lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka se letos v Olomouckém regionu konala již po dvacáté první. I díky Vaší podpoře se podařilo v našem městysi vykoledovat celkem 32.028,- Kč.

Charita Olomouc děkuje všem dárcům za Vaši štědrost a důvěru.

Váš dar do Tříkrálové sbírky bude v roce 2020 věnován na:

•             podporu a rozvoj domácí hospicové péče, 

•             úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova, 

•             rozšíření a opravy hygienického zázemí pro lidi bez domova.