Oprava věže kostela - dokončena v červenci 2016

25.07.2016 - před 7 roky

Římskokatolické farnosti Velký Újezd u Olomouce byla přiznána od Olomouckého kraje dotace z programu „Podpora kultury a památkové péče v Olomouckém kraji“ ve výši 200.000,- Kč.

Účelem dotace je částečná úhrada výdajů spojených s obnovou památky a zabezpečení uchování souhrnné památkové hodnoty věže kostela ve Vel. Újezdě.