Zvon sv. Jakub

Odlévání zvonu: 31. července 2009 ve Zvonařské dílně Marie T.– Dytrychové v Brodku u Přerova

Svěcení zvonu: neděle 4. října 2009 v 11,00 hod.

Zvon posvětil olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Při mši svaté zpíval Chorus Marianus  a doprovázel Svatocecilský orchestr Olomouc.

Vyzdvižení zvonu a jeho zapojování: 3. prosince 2009