Zvon P. Maria Nanebevzatá

Odlévání zvonu: pátek 6. srpna 2010 (až na závěr fotogalerie)

Svěcení zvonu: neděle 8. května 2011 v 16:00 hod.

Zvon posvětil olomoucký generální vikář Mons. Josef Nuzík. Při mši svaté zpíval Chorus Marianus Tršice a hrál Svatocecilský orchestr z Olomouce & Hanácká dechovka Olomouc.

Vyzdvižení zvonu, zapojování a vyřazení velkého železného zvonu: pátek 12. srpna 2011