Restaurování vstupního portálu kostela

17.08.2017 - před 6 roky

V letošním roce plánujeme akutní opravu hlavního portálu kostela s erbem rodu Podstatzkých-Lichtensteinů, který se postupně rozpadá.  Oprava je předběžně vyčíslena na 300 tis. Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplat! Na fotografii vlevo je Jiří Kryštof Podstatzký-Lichtenstein.