Hody a výročí kostela 260 let

Hody 2011 = Prohlídka v kryptě, oběd účinkujících koncertu na faře, pobožnost  u kapličky, lidé v kostele při hodovém koncertě (14. srpna 2011).


​260. výročí posvěcení kostela = Slavnostní mši svatou celebroval Mons. Josef Hrdlička, zpíva. smíšený sbor Chorus Marianus a doprovázel Svatocecilský orchestr Olomouc. Na konci oběd na faře.