Opravy a restaurování v kostele sv. Jakuba

19.09.2021 - před rokem

V současnosti probíhá oprava  kamenného kříže před kostelem a restaurování vitráží kostela. Na tyto práce je celkový rozpočet kolem 2 mil. Kč. Případní dárci můžete přispívat na č. bank. účtu Řk farnosti Velký Újezd u Olomouce: 1800865349/0800. Potvrzení o_sponzorském daru  na žádost vystavíme. Srdečné Pán Bůh zaplať!